Wat is Kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar en Mensendieck. Deze therapieën zijn erop gericht om een zo goed mogelijke houding en beweging bij mensen aan te leren. Er wordt vooral gewerkt met dagelijkse bewegingen die een patiënt maakt.

Bij de behandeling van kinderen wordt ook aangesloten bij de dagelijkse houdingen en bewegingen die voor kunnen komen. Bij kinderen staat dan vooral het spelen op de voorgrond. Klimmen, springen, gooien zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen om te leren. Dit geldt ook voor het knippen, knutselen en het schrijven.
Als dit soort vaardigheden moeilijk verlopen, kan gedacht worden aan een motorisch probleem.

Bij motorische problemen kan gedacht worden aan; veel vallen, niet meekomen met de zwemles, schrijfproblemen, onhandigheid, angst om te bewegen etc.

Kinderoefentherapie wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar.