Werkwijze

Kinderoefentherapeuten zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met motorische problemen.

De praktijk sluit met verschillende mogelijkheden aan op deze problematiek bij kinderen. Wij behandelen kinderen individueel, geven groepsbehandelingen en begeleiden kinderen in speciale groepslessen. Naast het werken met kinderen, geven wij ook voorlichting aan volwassenen.
Om te beoordelen welke therapie het beste aansluit voor uw kind, doen wij eerst motorische diagnostiek bij kinderen. De uitkomst van het onderzoek en het daaruit opgestelde behandelplan bespreken wij met de ouder(s)/ verzorger(s). In samenspraak met de ouders/ verzorgers zal besloten worden of en welke therapie opgestart zal gaan worden.

Er kunnen duidelijk zichtbaar motorische problemen aanwezig zijn, maar ook minder zichtbare problemen. Tijdige signalering is belangrijk. De resultaten van therapie zijn duidelijk gunstiger wanneer therapie vroeg wordt opgestart.