Links

Kinderoefentherapie Nederland
www.kinderoefentherapie.nl

Vereniging voor Oefentherapie Cesar en Mensendieck
www.vvocm.nl

Stichting kwaliteitsregister Paramedici
www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen.
www.balansdigitaal.nl

Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders
www.bosk.nl

Patientenvereniging organisaties
www.patientenverenigingpagina.nl

Stichting speciale zorg voor kinderen met NLD
www.nldinfo.nl

Nederlandse vereniging voor autisme
www.autisme-nva.nl

Informatiepunt rond ADHD
www.adhd.nl

Informatie over dyslexie
www.dyslexiepagina.nl

Informatie over DCD/Dyspraxie
www.dyspraxie.nl

Informatie over kind en handicap
www.kindenhandicap.nl

De Nederlandse sportorganisatie voor mensen met een beperking
www.nebas.nl

Revalidatiecentrum de Hoogstraat
www.dehoogstraat.nl