Advies en voorlichting

Graag delen wij onze expertise met iedereen die werkzaam of betrokken is bij de ontwikkeling van een kind.
Wij geven presentaties, voorlichting en zowel praktische- als theoretische workshops aan een breed publiek.

Voorbeelden van onderwerpen zijn:
- Presentaties over een motorisch probleem als bijvoorbeeld de schrijfmotoriek.
- Voorlichting over geschikt schoolmeubilair of spelmateriaal.
- Een theoretische workshop over de inrichting van peuterspeelzalen, speellokalen en/of gymzalen.
- Praktische workshops over beweeglessen voor groepen kinderen.
Kortom een scala van mogelijkheden.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen om uw individuele wens kenbaar te maken en de mogelijkheden te bespreken.